Векът на машините 02.02.2010г.


„Векът на машините”е първа лекция от серията “Изкуство, общество, технологии, активизъм”
на Боряна Росса

http://www.facebook.com/#!/event.php?eid=177288335642061

“Изкуство, общество, технологии, активизъм” ще обхване широк тематичен спектър, с фокус върху социално-политическата функция на изкуството, нейното изменение от началото на 20 век до сега, както и съвременни примери на политически ангажирано изкуство и арт активизъм.

…Ще бъдат разгледани въпроси като: Може ли изкуството да изменя обществото? Как изкуството може да служи на политически конюктури? Какви са критически функции на изкуството? Как се преплитат социалният и арт-активизмът и какъв е смисълът от такава връзка? Как формата може да носи послание? Има ли не-политическо изкуство и кое е то?

Ще бъдат представени движения, направления и жанрове, като: футуризъм, Руски авангард (конструктивизъм и супрематизъм), Баухаус, социалистически реализъм, ситуационизъм, виенски акционизъм, руски акционизъм, феминистко и куиър изкуство, съвременен арт-активизъм в САЩ, Европа и Русия, био-арт, критически гейм-арт и други; както и съвременни артистични групи и художници като Ултарфутуро, ЕТИ, Нецезиудик, Критикъл арт ансамбъл, Пинк Блок, Йес Мен, Война, Симбиотика, Био-кино, Пол Венуз, Паоло Педерчини, Адам Зарецки, Каролий Шнееман, Катаржина Козира, Елена Ковилина, Ани Спринкъл, бионихил, Дайнести Хендбаг, Ваджинал Дейвис, Таня Остоич и други български и чуждестранни худжници. При възможност ще бъдат канени накои от упоменатите художници на живо.

Първата лекция “Векът на машините” ще бъде посветена на еволюцията на отношенята между изкуство, технологии и общество от началото на 20 век до сега. Тази лекция, подкрепена от примери, ще представи аналитичната рамка, в която ще се разположат следващите лекции от серията.

Целта на цялата серия е не само да се направи исторически преглед на изброените художествени явления, но и да се търсят аналогии и противопоставяния, както и директна връзка между минало и настояще, общество и изкуство. Нарочно е търсен анализ на представения материал в български контекст. Надеждата е разказаните истории да провокират реакция, било то апроприираща и адаптираща чужди практики, или създаваща нови, на основата на противопоставяне или на съобразяване с уникалността на местната социо-културна ситуация.

  1. Earl Sonkens - trackback on 26 юни 2015 at 18:08

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Trackbacks and Pingbacks: